Eggen, Kirsten og Fjeld, Wenche | Malmo, Siri | Zachariassen, Peter

Rapporten handler om mennesker med psykisk utviklingshemming, men de arbeidsmetoder og rutiner som beskrives kan også anvendes i forhold til andre grupper, herunder personer med autismespekterforstyrrelser. Vi ønsker at boka skal være et praktisk arbeidsredskap for alle som kommer i kontakt med mennesker med utviklingshemming. Boka skal også kunne brukes som et oppslagsverk. Bakerst finnes et stikkordsregister som skal være til hjelp for å finne frem i boka.

62 s., utgitt av Oslo Universitetssykehus i 2014.