Program for foreldreveiledning er et tilbud for alle foreldre som har barn i alderen 0–18 år. Målsettingen er at du som far eller mor skal være trygg på at du gjør det som er bra for barna dine. Gjennom programmet kan du bli bevisst på hva du allerede gjør som er bra. Du kan også få hjelp til å finne alternative måter å møte barna på dersom du trenger det. Program for foreldreveiledning tilbyr foreldregrupper der du kan utveksle erfaringer med andre og få hjelp til å finne dine egne løsninger.

3 s., utgitt av Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet i 2007.