Barnaamijka wacyigalinta waalidka waa fursad ay ka faa`iidaysan karaan waalidiinta leh caruurta da`doodu u dhaxayso 0 ilaa 18 sano. Hadafka barnaamijkani waa in adiga waalidka ah ( aabe iyo hooyoba) aad ku kalsoonaato inaad samayso wixii caruurtaada u wanaagsan. Barnaamijkani wuxuu ku dareen siin doonaa waxyaabaha wanaagsan ee aad caruurtaada u qabato. Hadii aad u baahantahay, waxa kale oo lagaa caawin karaa in aad hesho siyaabo ama xeelado kale oo badeli kara sidaad ilamahaaga ula macaamisho. Barnaamijka wacyigalintu, waalidiinta wuxuu fursad kuu siinayaa inaad hesho kooxo waalidiin kale oo aad iswaydaarsataan xirfadaha waalidnimo iyo caawin ku aadan sidii aad u heli lahayd xal ku anfaca.

4 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2008.