Mjaavatn, Per Egil og Fjørtoft, Ingunn

Den beste garantien for at barn er fysisk aktive, er at de er ute. Ute kan barna bevege seg fritt, det blir mindre konflikter når de leker, og leken blir mer kreativ, samtidig som motorikken utvikles gjennom lek i natur og ulendt terreng. Mange barn og unge deltar i ulike former for friluftsliv, noe som er verdifulle aktiviteter å ta med seg inn i voksenlivet. Dette temaheftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med foreldreveiledningsprogrammet.

56 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2008.