Yogyakarta-prinsippene regnes av den internasjonale lhbt-bevegelsen som retningsgivende for hvordan tolke menneskerettighetene med hensyn til seksuell orientering og kjønnsidentitet. I 2006, som respons på veldokumentert undertrykking og diskriminering, samlet det seg en gruppe med internasjonale menneskerettighetseksperter i Yogyakarta, Indonesia. Målet var å fastslå et sett med internasjonale prinsipper i forhold til seksuell orientering og kjønnsidentitet. Resultatet ble «Yogyakarta Principles» - en universell guide til menneskerettigheter som fastsetter bindende internasjonale legale standarder som Stater bør følge. Når for eksempel Europarådet kommer med sine anbefalinger til medlemslandene, så bygger de på disse prinsippene. Målet er å skape en framtid der alle mennesker blir født frie og like i verdighet og rettigheter, og at alle skal bli i stand til å virkeliggjøre denne retten de er født med. Prinsippene er presentert på alle seks FN-språk

38 s., utgitt av Yogyakarta Principles i 2007.