van der Ros, Janneke

Artikkelen formidler erfaringer fra transpersoners erkjennelses- og tre-inn-i-verden-prosesser, med det formål å øke kunnskapsnivået om utfordringer personer med kjønnsidentitetstematikk møter hos yrkesgrupper i velferdssektoren som vil møte trans i sin arbeidssituasjon. Artikkelens hovedtema er erkjennelsen av ens kjønnsidentitetstematikk, håndteringer av denne erkjennelsen og erfaringer med å tre inn i verden i de/t kjønnsuttrykk som samsvarer med egen/egne kjønnsidentitet/er. Hovedargumentet i teksten er at personer med kjønnsidentitetsspørsmål opplever at kjønn er et valg, et obligatorisk sådan, men ikke et fritt valg. Mange personer med nær relasjon til transpersonen og ulike yrkesgrupper har formeninger om valgets «riktige» utfall, som ikke alltid er til hjelp for personen. Det medisinsk-juridiske kompleks har makt og myndighet til å bestemme for, eller også over, transpersoner. Avslutningsvis presenteres en modell for å fange inn mangfoldet i erfaringer, handlingsrepertoar og posisjoner i transspekteret. Artikkelen begynner på side 56

13 s., utgitt av Fontene Forskning i 2014.