Denna rapport beskriver utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer jämfört med heterosexuella personer under perioden 2005–2012. Resultaten visar att de allra flesta homo- och bisexuella personer har ett bra eller ett mycket bra allmänt hälsotillstånd. Trots detta kvarstår stora skillnader i den självrapporterade hälsan och förutsättningarna för hälsa bland homo- och bisexuella personer jämfört med heterosexuella personer. Under alla de år som undersökningen omfattar rapporterar homo- och bisexuella personer ett sämre allmänt tillstånd än den övriga befolkningen. Särskilt påtagligt är detta bland yngre personer, 16–29 år och särskilt påtagligt är detta bland bisexuella kvinnor. Unga bisexuella kvinnor har minst tillit till andra människor, uppvisar mest ohälsa, upplever mest våld och har mest självdestruktiva beteenden/självmordstankar och självmordsförsök av de grupper som jämförts

172 s., utgitt av Folkhälsomyndigheten i 2014.