Fjær, Eivind Grip og Gundersen, Tonje | Mossige, Svein

I norsk sammenheng vet vi lite om lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner. For å bidra til et kunnskapsgrunnlag som senere vil kunne anvendes i mer målrettede undersøkelser og i utarbeidelsen av tiltak overfor lhbt-personer, stiller vi i denne rapporten følgende overordnede spørsmål: Hva kjennetegner vold i nære relasjoner der de som utsettes for vold er lesbiske, homofile, bifile eller transpersoner, enten volden utøves i parforhold eller innad i familien? Med utgangspunkt i foreliggende kunnskap er rapportens formål å si noe om aspekter som voldens omfang, særpreg, situasjoner, konsekvenser, og om voldsutsattes behov for hjelp og beskyttelse.

90 s., utgitt av NOVA i 2013.