Backe-Hansen, Elisabeth og Christiansen, Øivin | Havik, Toril

Utilsiktede flyttinger fra fosterhjem – eller flyttinger som skjer tidligere enn planlagt og på grunn av vansker som har oppstått – vekker vedvarende bekymring. Denne sammenstillingen gir en oversikt over nyere norsk og internasjonal forskning om hva slike flyttinger er, og hvor hyppig de forekommer. Videre presenterer den forskning om hvorfor fosterhjemsplasseringer ender utilsiktet, og om hvordan utilsiktete flyttinger kan motvirkes. Deretter diskuteres forutsetninger for stabilitet i fosterhjemsplasseringer, før sammenstillingen avsluttes med forslag om videre forskning og utviklingsarbeid.

69 s., utgitt av NOVA i 2013.