Isaksson, Anna Aldenius og Hintze, Kristin | Fastén, Linda

De barn som i Sverige placeras i familjehem kommer från högriskmiljöer. Både svenska och internationella studier visar dock att samhällets vård inte har tillräcklig kompensatorisk kraft på lång sikt. Även efter många års vård i familjehem har de bland annat höga överrisker för att endast uppnå en låg utbildningsnivå. Med stöd av samverkansformen PArT, Preventivt Arbete Tillsammans, startades år 2005 Skolprojekt inom Familjehemsvården i Helsingborg, nedan kallat SkolFam. Syftet och målet med projektet var att i samverkan mellan flera av samhällets aktörer satsa på de familjehemsplacerade barnens utbildning och att sprida ett förebyggande arbetssätt. PArT är en samverkansform i Helsingborg som på uppdrag av flera förvaltningsledningar har mandat att driva utvecklingen av det förebyggande arbetet i en gynnsam riktning.

36 s., utgitt av Helsingborgs stad Förebyggande avdelningen i 2009.