Veilederen er ment som et hjelpemiddel til de som arbeider i førstelinjen med barn og unge, som ansatte i skole og barnevern. Veilederen er skrevet av fagpersoner for å dele erfaringer og gi større kunnskap om temaet slik muligheten for å forebygge overgrep og gi hjelp til unge i fare øker

113 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet; Imdi; UDI; POD i 2009.