Pettersen, John Roald

Jesper – barnet som lever med en rusavhengig forelder – kan være hvem som helst. Det finnes langt flere ”Jespere” enn de barna som kommer fra et åpenbart rusbelastet hjem, med mange ytre og synlige tegn på rusmisbruk og vanskjøtsel.

24 s., utgitt av Voksne for barn i 2010.