Skogøy, Elin

Veilederen er delt i tre hoveddeler, hvor det er meningen at de ulike delene kan benyttes på forskjellige måter. I den første delen presenteres generell kunnskap som man kan ha nytte av som hjelper i samarbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn. Spørsmålene som søkes besvart er: Hvem er «kvinner med minoritetsbakgrunn»? Hva kjennetegner kvinnenes livsforhold? Hva er vold og hvilke konsekvenser har volden for kvinnen? Hvilke metoder er hensiktsmessige i arbeidet? Hva kjennetegner hjelperrollen i denne type arbeid? Den andre delen inneholder i større grad konkret informasjon knyttet til kvinnenes hjelpebehov, juridiske rettigheter og aktuelle hjelpetiltak. De viktigste temaene i denne delen er sikkerhet, bolig, fri rettshjelp, økonomi, helse, kvalifisering/arbeid, sosialt nettverk og bistand til kvinnen som mor. Særlige forhold med betydning for avgrensede grupper er samlet til slutt. Det gjelder nyankomne kvinner i transnasjonale ekteskap, kvinner utsatt for menneskehandel og asylsøkere. I den tredje og siste delen er det oversikt over aktuelle lover, forskrifter og andre nyttige hjelpemidler som finnes på nettet

83 s., utgitt av NKVTS i 2008.