Seksuelle overgrep mot barn, en veileder for hjelpeapparatet i PDF-format. Publikasjonen er utgitt av Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med Barne- og familiedepartementet, november 2003

62 s., utgitt av Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med Barne- og familiedepartementet i 2003.