Arnesen, Anne og Ogden, Terje | Sørlie, Mari-Anne

Hva kjennetegner et positivt og støttende læringsmiljø i skolen? Hva må gjøres for å få det til i praksis? Boka gir også konkrete verktøy til å jobbe godt med faglig kunnskap. Den beskriver en proaktiv og praktisk pedagogikk med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap. Den gir innføring i modeller, program og metoder. Alt dette med formål å bedre skolens læringsmiljø og sosiale kultur og med vekt på den voksnes muligheter til å påvirke ferdigheter og atferd. Boka oppsummerer fire års forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til PALS-modellen. I utprøving av modellen har forfatterne bistått skoler i arbeidet med å skape et inkluderende og trygt miljø med rom for utvikling og læring. Anne Arnesen, Terje Ogden og Mari-Anne Sørli arbeider ved Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis (Atferdssenteret) i Oslo

s. 18-27, utgitt av Utdanningsforbundet i 2003.