Temaer og tilnærminger i individuelle samtaler

Mange ulike problemstillinger og temaer kan komme opp i familievernets individuelle samtaler med foreldrene. Under de ulike temaene beskriver vi hvordan terapeutene kan gå frem, med utgangspunkt i foreldrenes behov. Tilnærmingene og metodene som vi foreslår, bygger på det systemiske og relasjonelle teoretiske grunnlaget for familievernets arbeid.