Bekymringsmeldinger

57 013

Barnevernstjenesten gikk gjennom 57 013 bekymringsmeldinger i 2018