Tid:
17 november 2021 09:00 - 15:00
Sted:
Digitalt arrangement

Hold av datoen 17. november til Bufdirs nasjonale barnevernskonferanse!

  • Barnevernsreformen er overordnet tema for konferansen. 
  • Konferansen vil rette seg mot både kommuneledelse og alle som jobber for en trygg og god oppvekst for barn.
  • Mer informasjon kommer.

Arrangementet er digitalt.