Tid:
13 november 2020 09.30 - 11.30
Sted:
Webinar

UnIKT er et program som skal styrke arbeidet med digital deltakelse i Norge. Vi inviterer til åpent møte i forumet fredag 13. november

Møtet arrangeres denne gang som webinar, og arrangementet blir skrivetolket.

Foreløpig agenda

09.30 Bufdir ønsker velkommen
Anna Bjørshol (Bufdir)

09.40 Hvilke lovkrav knyttet til tilgjengelighet gjelder for norske allmennkringkastere. Og hva gjør NRK for å levere på disse?
Kristoffer Lium og Siri Antonsen (NRK)

10.20 Når lovverket bygger på standarder – oversettelse av EN 301 549 og WCAG 2.1
Sibjørn Råsberg (Digdir) og Agata Sawicka (Nkom)

10.40 Inkluderende tjenestedesign ved hjelp av personas og scenarier: erfaringer fra Capable prosjektet
Kristin Skeide Fuglerud (Norsk regnesentral)

11.00 Taleteknologi
Benedicte Frostad (Språkrådet)

 

Meld deg på møtet her.