Tid:
01 juni 2022 10:00 - 15:00
Sted:
La Boheme, Thon hotel Opera, Oslo
Adresse:
Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo

UnIKT er et program som skal styrke arbeidet med digital deltakelse i Norge. Vi inviterer til fysisk møte i forumet onsdag 1. juni. Arrangementet er gratis, og åpent for alle som er interessert, så lenge det er plass i salen.
Meld deg på nedenfor. Frist er onsdag 25. mai.

Samlingen arrangeres denne gang fysisk i Oslo, og vil være skrivetolket. Vi vil ikke strømme arrangementet denne gangen.

Påmeldingsfrist er onsdag 25. mai.

Meld deg på her.

Foreløpig agenda

10.00 Velkommen
Tone Alexandra Larsen (Bufdir)

10.10 Universell utforming og digitalisering – nye norske standarder er på plass!
Rudolph Brynn (Norsk helsenett SF)

10.30 Veileder for digitale publikasjoner
Thomas Tsigaridas (Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek)

10.50 Fantastiske dokumenter - standarder, framgangsmåter og verktøy (digitalt)
Morten Tollefsen (MediaLT / Nav)

11.10 Inkluderende arbeidsliv - synshemmedes arbeidsdeltakelse og IKT
Kristin Fuglerud (Norsk regnesentral)

11.30 Lunsj

12.30 Universell utforming i digitale læringsressurser med interaktive øvelser og oppgaver for elever i skolen
Susanna Laurin (Funka)

13.00 Hørselshemmendes opplevelser og behov i en teknologisk hverdag
Till Halbach (Norsk regnesentral)

13.30 Folkehelseinstituttets og Oslo kommunes arbeid med å nå ut med informasjon til alle innbyggerne under pandemien
Anita Daae (FHI) og Caroline Bremer (Oslo kommune)

14.15 Postens arbeid med å gjøre Digipost universell utformet
Hege Langlo og Daniel Vazquez (Posten)

Møtet avsluttes ca. 15.00

Meld deg på her.

Seniorrådgiver Tone Alexandra Larsen

tone.alexandra.larsen@bufdir.no