Tid:
22 oktober 2021 10:00 - 12:30
Sted:
Webinar

UnIKT er et program som skal styrke arbeidet med digital deltakelse i Norge. Vi inviterer til åpent digitalt møte i forumet fredag 22. oktober.

Møtet arrangeres som webinar og vil skrivetolkes.

Meld deg på møtet her.

Agenda

10.00 Velkommen
Anna Bjørshol (Bufdir)

10.10 Ny handlingsplan for universell utforming
Olav Rand Bringa (Kulturdepartementet)

10.35 Webdirektivet og krav om tilgjengelighetserklæring
Siv Bianca Kjosås (Digitaliseringsdirektoratet)

11.00 Fordypning i EUs tilgjengelighetsdirektiv (EAA)
Silje Strandengen og Stian Hultin Oddbjørnsen (Kluge Advokatfirma)

Møtet avsluttes ca. 12.30

Meld deg på møtet her.