Tid:
24 august 2020 10.00 - 12.00
Sted:
Oslo
Adresse:
Webinar

Neste møte i UnIKT arrangeres mandag 24. august. Møtet er gratis, og vil denne gangen foregå digitalt. Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Påloggingslenke til selve webinarrommet sendes ut på epost til de som er påmeldt i forkant webinaret.

Meld deg på UnIKT her.

Foreløpig program

10:00 Velkommen 

10:10 Universell utforming av webinarer 

Media LT har sammen med Universell testet ut Zoom og Microsoft Teams og laget en veileder om universell utforming og tips for bedre tilgjengelighet. 
Morten Tollefsen, MediaLT  
Kjetil Knarlag, Universell 

10:50 Moderne referansenettsted for testing og opplæring av universell utforming på web 

Prosjektet har utarbeidet et referansenettsted i to versjoner; en tilgjengelig og en utilgjengelig. Nettsidene skal brukes til å gi opplæring i verktøy for å teste tilgjengelighet, validere automatiske sjekkere, gi opplæring i tekniske aspekter, skape empati for universell utforming og ulike funksjonsnedsettelser, og være målestokk i brukertester. 
Till Halbach, Norsk Regnesentral
Vegard Haugstvedt fra Webstep
 

11:10 Canvas: Universell utforming av rammeverk og innhold 

Den mest brukte læreplattformen i høyere utdanning er Canvas, og i dette prosjektet har man sett på hvor tilgjengelig løsningen er: både rammeverket og innhold (kurs). Hvilke tekniske og/eller pedagogiske utfordringer finnes i Canvas, og hva kan gjøres for å videreutvikle det digitale læringsmiljøet for å bli best mulig for flest mulig? 
Morten Tollefsen, MediaLT 

11:30 Hvordan ivareta universell utforming i innbyggernes reise gjennom smarte byer? 

Prosjektet er basert på G3icts internasjonalt utprøvde verktøy «Smart Cities for all» har testet ut en metodikk for hvordan kommuner i Norge kan sikre at fremtidige smarte byer ivaretar universell utforming 
xxx, Funka 

12:00 Erfaringer med ikt-løsninger blant personer med nedsatt funksjonsevne

Hvilke barrierer møter personer med nedsatt funksjonsevne ved bruk av IKT-løsninger i arbeid, under utdanning og privat? 
Espen Rørvik Tjøstolvsen, Digitaliseringsdirektoratet

12:20 Avslutning 

 

Meld deg på UnIKT her.

Påloggingslenke til selve webinarrommet sendes ut på epost til de som er påmeldt i forkant webinaret.