Tid:
05 februar 2020 10.00 - 15.00
Sted:
Oslo
Adresse:
Thon Hotell Opera, Dronning Eufemias gate 4 (Prøvesalen)

Onsdag 5. februar inviterer vi årets første møte i UnIKT.

Møtet er åpent for alle så langt det er plass i salen.

Møtet er fulltegnet. Send epost til tone.alexandra.larsen@bufdir.no dersom du ønsker å stå på venteliste.

Program

10:00 Velkommen

10:15 Tilgjengelige utstillinger
Målet og motivasjonen med prosjektet er å heve kunnskapen om universell utforming (uu) blant museer, vitensentre og leverandører av museumsinstallasjoner for at alle, særlig personer med nedsatt funksjonsevne, skal oppleve at installasjonene er universelt utformet.
Till Halbach, Norsk Regnesentral

10:35 Demensvennlig nettside
Oslo kommune har laget en demensvennlig nettside om demens for personer med demens og deres pårørende.
Ellen Wasserfall, Oslo kommune

11:00 Virtuelle visningshjem
Prosjektet har utviklet en ny nettressurs for universell utforming av hverdags- og velferdsteknologi i boliger. De har også samles og utvikles dokumentasjon om de tekniske løsninger som finnes på området velferdsteknologi.
Rudolph Brynn, Universell utforming AS

11:30 Lunsj

12.30 Universelt utformet video
Universitets- og Høgskolesektoren sliter med hvordan de i praksis skal få produsert universelt utformet video. I et nytt prosjekt skal vi gi sektoren gode og konkrete løsninger på denne utfordringen.
Magne Lunde, MediaLT

13.00 Nyskapende og innovativ synstolking
Prosjektet har jobbet med å utvikle og teste ut et nettbasert verktøy som alle kan ta i bruk og sikre lik praksis og effektiv produksjon av synstolking.
Sigve Resaland, Yngvar C. A. Nordberg og Trond Rødvik, TV2 Skole

13.30 Universell utforming av chatbots
Prosjektet har undersøkt ulike chatbots for å øke kunnskapen om hvordan disse fungerer for personer med funksjonsnedsettelse og hvordan de kan gjøres tilgjengelige for alle.
Kristian Munter Simonsen, Funka

14.15 How do we make the Internet accessible for all?
Based on the PhD thesis "Implementing Web Accessibility Policy: Case Studies of the United Kingdom, Norway and the United States”
Anthony Giannoumis, OsloMet

15:00 Avslutning og vel hjem

Møtet er fulltegnet. Send epost til tone.alexandra.larsen@bufdir.no dersom du ønsker å stå på venteliste.