Tid:
19 november 2019 10.00 - 15.00
Sted:
Oslo
Adresse:
Thon Hotell Opera, Dronning Eufemias gate 4 (Prøvesalen)

Tirsdag 19. november inviterer vi årets siste møte i UnIKT.

Møtet er åpent for alle så langt det er plass i salen.

Arrangementet blir skrivetolket.

Program

10:00 Velkommen

10:15 Lansering av rapporten «Barn og unge med funksjonsnedsettelses digitale hverdag»
Målet for prosjektet har vært å utforske hvordan hverdagen til barn og unge med nedsatt funksjonsevne er formet gjennom bruken av internett og sosiale medier på skolen, hjemme, på fritiden og i bruken at digitale publikumssystemer.  
Henry Mainsah, OsloMet SIFO

10:50 Panelsamtale

11:30 Lunsj

12.30 Tilstandsanalyse av universell utforming av IKT og ny handlingsplan
Presentasjon av funn
Olav Rand Bringa, KUD og Tone Alexandra Larsen, Bufdir

12.50 Workshop tilstandsanalyse og ny handlingsplan for universell utforming

14.15 Universell utforming av tale til tekst
HLF har siden 90tallet jobbet masse med tekst på alle flater, alt fra tv, til kino til internett mv. Det som tar mye tid og fokus nå er tale til tekst. HLF snakker om status på teknologifronten, og hvordan hørselshemmede kreativt bruker de løsningene som finnes pr dags dato når det offentlige ikke kan stille opp med løsninger.
Marte Oppedal Vale, HLF

15:00 Avslutning og vel hjem

Påmelding

Arrangementet er fulltegnet. Send e-post til tone.alexandra.larsen@bufdir.no hvis du ønsker å stå på venteliste