Tid:
08 november 2019 09.00 - 16.00
Sted:
Oslo
Adresse:
Hotel Bristol, Kristian IV’s gate 7

Spisskompetansemiljøet for foreldrestøtte har gleden av å invitere til fagkonferanse om forebygging og foreldrestøtte i ungdomstiden.

Konferansen vil ha en praktisk tilnærming til hvordan en kan bruke forskning til å styrke det daglige arbeidet med foreldre og ungdommer. Det vil være særlig lagt vekt på hvordan foreldrestøtte kan være et forebyggende tiltak for skjevutvikling, og hvordan ulike tilbud kan settes inn i en tiltakskjede.

Vi vil høre fra forskere, men også fra ungdom og foreldre hva som virker og hvorfor.

Program for dagen

09:00-09:45

 

Åpning og velkommen, Tine Ramstad, avdelingsleder Spisskompetansemiljø for foreldrestøtte og forebygging

09:15-09:45

Key note, Mari Trommald, direktør Bufdir 

 

UNGDOMSTIDEN, HVORFOR ER FOREBYGGING FORTSATT VIKTIG OG RIKTIG

09:45-10:00     

Normaliteten og behov for støtte fra foreldrene i ungdomstiden, Annette Johannessen, Fagspesialist SKM, Bufetat.

10:00 - 10:15

Pause

10:15-11:00

Sosiale sårbarhetsfaktorer som påvirkning på foreldrerollen, Ingvild Stjernen Tisløv, Senior Rådgiver, Bufdir.

11:00-11:45

Plastisitet av hjernens utvikling i ungdomstiden, Ylva Østby, forfatter og postdoktor ved UiO.

11:45-12:45

Lunsj

12:45-13:00                           

Samtale med foreldre som har vært i foreldregrupper, moderert av Ragnhild Båtsvik Risholm, Fagspesialist SKM, Bufetat.

  FORELDREVEILEDNING SOM ET FOREBYGGENDE TILTAK
13:00-13:30 Hva virker av foreldreveiledning for ungdommer og hvorfor, Tuva Øktedalen, Fagspesialist, Bufetat.

13:30-13:45

Pause

13:45-14:30

Tuning into Teens, ferdighetstrening for foreldre på emosjonsbasert veiledning, Sophie Havighurst, Besøkende professor UiO.

14:30-15:15 FFT og MST; når foreldre er sentrale medspillere i behandling av ungdom med bekymringsfull atferd. Anne Lothe Brunstad, Spesialrådgiver/psykologspesialst, NUBU
15:15-15:45 Paneldiskusjon- foreldrestøtte for ungdom i tiltakskjeder
15:45-16:00 AVSLUTNING OG OPPSUMMERING

 

Påmelding

Meld deg på ungdomskonferansen Ungdomsforeldre - en kompleks og endret rolle. Fristen for å melde seg på er 8. oktober. Konferansen koster kr300,- per person og faktura ettersendes til din oppgitte e-postadresse.

Har du spørsmål angående påmelding?

Ta kontakt med Maia Helene Aaby Tømmeraas via  e-post eller på telefon 930 87 247. 

Vel møtt!