Tid:
24 oktober 2019 09.00 - 15.00
Sted:
Tønsberg
Adresse:
Statens park, fylkesmannens auditorium

Kan vi sammen bidra til at foreldretvister løses til det beste for barnet? Vestfold tingrett og familievernkontorene i Vestfold inviterer til en felles fagdag om foreldretvister.

Vi ønsker å samle de ulike aktørene og fagområdene til en «på tvers»–dialog om hvordan barnas behov best kan ivaretas i foreldretvistsaker/meklinger. I tillegg til ansatte ved domstolen og familievernkontorene vil innlederne representere aktuelle advokater i kretsen, barneverntjenesten og sakkyndige med oppdrag for Vestfold tingrett. Disse vil dele sine respektive utsiktspunkt og erfaringer før de samles til paneldebatt ledet av sorenskriver i Vestfold tingrett, Jørn Holme.

Innledere:

  • Anniken Holst – Hun var selv gjennom en foreldretvistsak som barn og representerer barneperspektivet
  • Kristin Hauan Wallentin – Psykologspesialist og mekler i familievernet
  • Camilla Berg Amundsen - Barneverntjenesten Larvik kommune
  • Merete S. Aune - Advokat innen barne- og familierett og mekler
  • Andrè S. Lauritzen – Advokat innen straffe-, barne- og familierett
  • Gunnar Ekeid – Psykologspesialist og barnefaglig sakkyndig
  • Ruth Ingrid Brønstad – Tingrettsdommer

Ingen kursavgift. Enkel lunsjservering.

Mellom 09.00-09.30 er det registrering og kaffe. 

Det søkes om at seminaret godkjennes som vedlikeholdskurs for psykologer. Det vil utarbeides deltakerbevis som grunnlag for godkjenning av kurstimer for advokater.

Påmelding

Konferansen er for inviterte deltakere, og du melder deg på via den tilsendte lenken i invitasjonen innen 14. september.