Tid:
25 november 2020 10.00 - 13.00
Sted:
Møtet er digitalt

Tema for samlingen     

Hvordan kan vi møte behovene til alle reisende.

Program er under utarbeidelse. Vi får blant annet innledninger fra

  • Trafikförvaltningen i Region Stockholm
  • Vy
  • Rosa kompetanse arbeidsliv
  • Norges Handikapforbund

Program publiseres så snart det er klart.

Mer informasjon om nettverket.

Påmelding