Tid:
26 november 2019 09.00 - 16.00
Sted:
Thon Hotel Opera, Oslo

Fra programmet kan vi nevne følgende tema:

Samarbeid for helhetlige reisekjeder

  • Innlegg med utgangspunkt i Ski nye stasjon ved Bane Nor
  • Innlegg med utgangspunkt i Ski bussterminal ved Akershus KollektivTerminaler
  • Innlegg om tilgjengelighetsdata for reiseplanlegger ved Entur
  • Innlegg om aldersvennlig transport i et nasjonalt perspektiv

Regionreformen – universell utforming

  • Innlegg v/Statens vegvesen

Nettverksarbeid

  • Innspill til Tilstandsanalyse om universell utforming v/Bufdir
  • Innspill til ny handlingsplan for universell utforming v/KUD

(Programmet er under utarbeidelse)

Mer informasjon om nettverket.

Påmelding

Meld deg på