Tid:
15 november 2021 13:00 - 16 november 2021 13:00
Sted:
Thon Hotel Ski

Nettverk for universell utforming i kollektivtransport er videreført i regjeringens nye handlingsplan for universell utforming. I den forbindelse inviterer vi til en fysisk samling på Thon Hotel Ski.

  • Befaring av de deler av Ski nye stasjon som er ferdig.
  • Ny handlingsplan for universell utforming – generelt og spesielt om transport v/Kulturdepartementet
  • EUs tilgjengelighetsdirektiv og transportsektoren v/Kulturdepartementet
  • Status i jernbanesektoren ved inngangen til en ny handlingsplanperiode - planer/mål for perioden v/Jernbanedirektoratet
  • Status/videre arbeid med universell utforming av reisekjeden v/Statens vegvesen
  • Arbeid med universell utforming innen luftfart v/Avinor
  • Innspill til aktuelle saker/tema som bør tas opp på nettverkssamlingene.
  • Program er under utarbeidelse - mer informasjon kommer

Samlingen begynner med lunsj 15. november kl 13.00.

Det faglige programmet begynner kl 14.00 og varer frem til 16.30.

Siste del er befaring av de deler av Ski nye stasjon som er ferdig og dette varer frem til kl 17.45.

Det blir felles middag kl. 19.30.

16. november begynner programmet kl 9.00 og avsluttes med lunsj kl. 13.00.

Samlingen er skrivetolket 15. november kl 14.00 – 15.45 og 16. november kl 9.00 – 13.00.

Fortsatt noen plasser igjen
Vi har reservert plasser til et visst antall konferansedeltakere. Det er fortsatt noen ledige plasser igjen. Det er derfor fortsatt mulig å melde seg på.

Overnatting: 
Den enkelte må selv sørge for å bestille eventuell overnatting og dekke utgiftene.
Booking av hotellrom på Thon hotel Ski gjøres via e-post: ski@olavthon.no eller telefon 64853500.

Vi håper å se igjen mange deltakere fra tidligere samlinger samtidig som vi ønsker nye deltakere velkommen.

Mer informasjon om nettverket.

Påmelding