Tid:
14 juni 2021 12:00 - 15:00
Sted:
Webinar

Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer (2016-2020) har bidratt til at begrepet hatefulle ytringer er mer kjent, bedre innarbeidet og kunnskapen om fenomenet er blitt vesentlig bedre de siste fem årene. Tiden er moden for å gjøre opp status for arbeidet: Hvor står vi nå, hva vet vi, hva mangler og hvor går veien videre? Derfor arrangerer Bufdir en konferanse for å få innspill til hvordan en kan jobbe videre på dette feltet.  

Konferansen er digital og er åpen for alle. Den er aktuell for deg som er opptatt av tematikken, enten om du jobber med kunnskapsutvikling eller om du jobber med å forebygge og bekjempe hatefulle ytringer, det vil si skoler, aktører fra sivilt samfunn, arbeidsliv, medieaktører og offentlig sektor.  

Program

12.00    Åpning

 • Kulturelt innslag ved Jeaninne Masika Lukusa, Slamkollektivet                
 • Velkommen ved direktør Mari Trommald, Bufdir
 • Tale ved kultur- og likestillingsministeren Abid Q. Raja, Kulturdepartementet

12.30    Åpningssamtale

Statssekretær i Kulturdepartementet, Emma Lind, leder og deltar i samtale med

 • Amanda Anvar, ungdomsambassadør i Stopp Hatprat
 • Arne Jensen, generalsekretær Norsk redaktørforening
 • Adele Matheson Mestad, direktør Norges institusjon for menneskerettigheter.

13.00 Pause

13.10 One size fits all? Hatefulle ytringer og de de enkelte diskrimineringsgrunnlagene

Innledning ved Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm

Samtale:

 • Maren Hagen Fuglesang, prosjektleder Unge funksjonshemmede
 • Odd Thomasen, leder Skeiv ungdom
 • Sahar Hassani, daglig leder Agenda X
 • Elen Ravna, styremedlem og tidligere leder, Noereh, samisk ungdomsorganisasjon.

Samtalen blir ledet av Marianne Knudsen, leder Norges Handikapforbund Ungdom.

14.00    Pause

14.10    Det strafferettslige diskrimineringsvernet - Et godt vern mot hat og et godt vern for alle?

 • Innledning ved Olav Østrem, jurist og forfatter

Samtale:

  • Kai Spurkland , politiadvokat, Oslo-politiets Hatkrimgruppe
  • Olav Østrem, jurist og journalist
  • Elsa Skjong, leder Rosa kompetanse Justis, Foreningen FRI

Samtalen blir ledet av Vilde Tennfjord, rådgiver Norges institusjon for menneskerettigheter.

15.00:  Avslutning, ved Bufdir