Tid:
03 desember 2021 08:00 - 12:30
Sted:
Thon Hotel Opera, Oslo
Bufdir inviterer til markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne. Årets tema er konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og artikkel 24 som handler om utdanning.
FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal sikre lik tilgang til menneskerettighetene for personer med funksjonsnedsettelse på alle områder i samfunnet. Bufdir ønsker å benytte årets markering bidra til økt bevissthet og større motivasjon til å jobbe med CRPD innen den norske grunnskolen.

Konferansier er Ronny Brede Aase.

Program

Registrering fra 08.00. Programmet begynner 08.30.
 
Velkommen til årets markering
Gry Haugsbakken (statssekretær i Kulturdepartementet)
 
Hvordan jobber direktoratene med CRPD og artikkel 24?
Mari Trommald (direktør i Bufdir) og Hege Nilsen (direktør i Utdanningsdirektoratet) 
 
Betydningen av en universelt utformet skole og Bufdirs innsatser på området
Kirsti Svinø (seniorrådgiver i Bufdir)
 
Hvordan jobber Statsforvalteren i Rogaland og Utsira kommune med CRPD og skole og hva er erfaringene så langt i dette arbeidet?
Bent Høie (statsforvalter i Rogaland), Kjetil Nes (seniorrådgiver hos statsforvalter Rogaland) og May Britt Jensen (kommunedirektør i Utsira kommune) 
 
Hva kan de kommunale rådene gjøre?
Linn Bylund (seniorrådgiver ved Likestillingssenteret KUN) og Mona Breding Lersveen (Verdal kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne) 
 
Universell utforming av grunnskolen - Hvor er vi i 2020?
Presentasjon av undersøkelse utført i regi av Unge funksjonshemmede. 
Maren Hagen Fuglesang (rådgiver i Unge funksjonshemmede) 

Hvordan kan vi få til inkludering i skolen?
Lise Lundh (stipendiat ved OsloMet)
 
Avsluttende betraktninger ved Lilly Ann Elvestad (FFO) og Tom Tvedt (SAFO)
 
 
Vi ønsker alle deltakerne velkommen til lunsj klokken 11.30.

Påmelding

Meld deg på konferansen. 

 
Konferansen blir streamet.

Vi ønsker velkommen til en spennende og lærerik konferanse!

Lurer du på noe om konferansen? Ta kontakt med:
Cecilie H. Sandness
cecilie.hakonsen.sandness@bufdir.no 
466 19 102