Tid:
07 oktober 2020 09.00 - 10.15
Sted:
Webinar

Denne våren ble det for første gang gjennomført en egen befolkningsundersøkelse om livskvalitet i Norge. Undersøkelsen ble gjennomført av SSB på oppdrag fra Helsedirektoratet, i samarbeid med Bufdir. Dette er den første av SSBs nasjonale undersøkelser som sammenligner levekårene til lhbtq-personer med levekårene til heterofile.

Bufdir, Helsedirektoratet og SSB inviterer til lansering av rapporten.

Lanseringen blir streamet

Foreløpig program

  • Hvorfor ønsker vi å måle livskvalitet? Direktører Bjørn Guldvog (Helsedirektoratet) og Mari Trommald (Bufdir)
  • Presentasjon av hovedfunn fra undersøkelsen.Elisabeth Rønning og Karin Hamre Gram (SSB)
  • Måling av livskvalitet i Norge. Panelsamtale med forskere Anders Barstad (SSB), Ragnhild Bang Nes (FHI) og Arne Grønningsæter (Fafo). Ordstyrer: Anne Hafstad, kommunikasjonsdirektør (Bufdir)
  • Livskvalitet som mål på samfunnsutviklingen. Panelsamtale med representant fra Finansdepartementet, Innlandet fylkeskommune og kommune. Ordstyrer: Øyvind Giæver, avdelingsdirektør (Helsedirektoratet)

Programmet vil oppdateres fortløpende.

Påmelding

Webinaret krever ingen påmelding.

Ved spørsmål, kontakt Anna Foss på epost