Tid:
04 mars 2020 08.30 - 14.00
Sted:
Scandic hotell St. Olavs plass, Oslo

I år er det 25 år siden Beijing-plattformen ble vedtatt. Denne handlingsplanen anses som gullstandarden for arbeidet med likestilling globalt.

Nasjonal likestillingskonferanse 2020 markerer dette jubileet, og retter blikket mot likestillingsarbeidet fremover både globalt og nasjonalt. På konferansen får vi perspektiver fra ulike aktører på betydningen av Beijingplattformen, både i nasjonal og global kontekst. Vi løfter også noen aktuelle likestillingsutfordringer.

Konferansier: Asta Busingye Lydersen. 

Kulturelt innslag med Mimmi Tamba

På programmet:

 • Statsminister Erna Solberg
 • Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja
 • Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm
 • Sofia Srour - forfatter og samfunnsdebattant
 • Hakima Abbas - Co-Executive Director, Association of Women in Development (AWID)
 • Lopa Banerjee - Director of the Civil Society Division at UN Women
 • Representanter fra ungdommens likestillingstoppmøte: Agnes Nordvik, skoleelev og Linnea Steinveg, skoleelev
 • Petter Bae Brandtzæg - førsteamanuensis i medier og kommunikasjon ved UiO og sjefforsker ved SINTEF Digital
 • Isabelle Ringnes - med-gründer og produktsjef i EqualityCheck.it. Gründer av TENK – teknologinettverk for kvinner
 • Anne Louise Aartun Bye – Avdelingsdirektør, Arbeidsliv, NHO
 • Kristine Bjartnes - Norwegian youth advocate for Beijing+25
 • Panelsamtale : Vi har for lite kunnskap om kvinners helse – Hva har det og si og hvordan løser vi det? Ledes av Linda Rustad, direktør Kilden kjønnsforskning.no
 • Panelsamtale: Digital verden på guttas premisser – hva gjør vi med det? Ledes av konferansier
 • Panelsamtale: Beijingplattformen – Hvordan har den vært viktig for feminister verden rundt? Hvordan er den viktig for FN og andre aktører? Ledes av Gro Lindstad, daglig leder av FOKUS.

Vi oppdaterer siden med flere bidragsytere.

Velkommen!

Konferansen er et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og FOKUS Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Les mer om Bufdirs markering av 25-årsjubileet