Tid:
23 juni 2021 09:00 - 10:30
Sted:
Webinar

Bufdir og Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll inviterer til digitalt frokostseminar for  å lansere Kompetanseteamets årsrapport 2020 og presentere teamets arbeid, sammensetning og mandat.

Kompetanseteamet vil presentere sine erfaringer fra 2020 og legger frem nye tall og analyser. Gjennom webinaret vil vi synliggjøre behovet for, og viktigheten av, tverretatlig samarbeid for å kunne gi god veiledning i saker om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. 

Påmelding

Meld deg på

Program

  • Presentasjon av årsrapport 2020
  • Innlegg fra alle representanter i teamet
  • Det nasjonale Bo- og støttetilbudet for personer over 18 år
  • Oppsummering og spørsmål fra publikum

Oppdatert program og lenke til webinaret sendes på e-post til påmeldte deltagere. Seminaret er gratis.

Velkommen!

Om Kompetanseteamet

Kompetanseteamet er et nasjonalt tverretatlig fagteam med representanter fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Utlendingsdirektoratet (UDI), Politidirektoratet (POD), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) og Helsedirektoratet (Hdir).

Kontakt

For mer informasjon, ta kontakt med:
Farrah Parveen Ghazanfar på e-post: Farrah.Ghazanfar@bufdir.no.