Tid:
03 desember 2019 09.00 - 12.30
Sted:
Thon Hotel Opera
Adresse:
Dronning Eufemias gate 4, Oslo

Inkluderende kultur og fritidstilbud  for personer med nedsatt funksjonsevne– er det mulig å få til?

Deltakelse i kultur og fritid skaper mestring og gode vennskap, og er avgjørende for deltakelse på også andre arena i samfunnet. Vi vet samtidig at mange barn og unge med nedsatt funksjonsevne i mindre grad enn andre deltar i slike tilbud. Hvordan kan vi få flere med nedsatt funksjonshemming til å delta og hva er gode løsninger for å skape et inkluderende kultur og fritidstilbud?  Dette er spørsmål vi vil drøfte på markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne.

Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet (Bufdir) er arrangør i samarbeid med Unge Funksjonshemmede, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner.

Vi ønsker velkommen til en engasjerende og spennende konferanse!

Påmelding her.

Program og mer informasjon om konferansen kommer.