Tid:
19 august 2021 16:00 - 17:00
Sted:
Torvscenen, Arendal. Det blir også streamet på Arendalukas hjemmeside.
Adresse:
Torvscenen. Det blir også streamet på Arendalukas hjemmeside.

Bufetat, region sør har i år fått plass på Torevscenen. Scenen skal løfte viktige, samfunnsaktuelle temaer for barn, unge eller voksne. Og hva er vel da mer naturlig enn å sette oppfølging av fosterbarn i lys av oppvekstreformen på agendaen?

Med dette arrangementet ønsker Bufetat, region sør å samle aktørene som er viktige for at vi skal få god kvalitet i fosterhjemsomsorgen til dialog. Spørsmålet stiller er: Hvordan skal vi sikre at alle fosterhjem i Norge får systematisk opplæring og oppfølging slik at alle fosterbarn får stabil omsorg og utvikling?

Regiondirektør Ellen Ølness Nadim innleder til dialog. Sigrid Smedplass og Siv Skoteheim fra Bufetats spisskompetansemiljø for opplæring fosterhjem vil snakke om sammenhengen mellom opplæring og oppfølging av fosterhjemmene, og hvordan dette fremover kan tilpasses bedre til barnets og hjemmets behov. R​ådgiver i spisskompetansemiljøet, Heidi Frantzen vil lede dialogen mellom paneldetagerne: 

  • ​Terje Eikin, varaordfører og fosterfar, Arendal kommune
  • Gunhild Sunita Flaa, barnevernleder, Hamar kommune
  • Thorunn Lunde, fylkesrepresentant, Agder, Fosterhjemsforeningen
  • Landsoreningen for barnevernsbarn
  • Maria Kiraly, enhetsleder, Bufetat

Arrangementet vil bli streamet på Arendalsuka sine hjemmesider​​

​​​Bakgrunn for arrangementet

Oppvekstreformen trer i kraft fra 2022. Målet med reformen er at barn skal få tidlig hjelp der de bor, og at tjenestene rundt barnet og familien skal samarbeide for at barnet og familien skal få en helhetlig oppfølging og hjelp. ​

Flesteparten av alle barn som ikke kan bo hjemme bor i et fosterhjem. Det gjør fosterhjem til det største barnevernstiltaket i Norge. Oppvekstreformen gir kommunene et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem. Staten v/ Bufetat vil fremdeles ha ansvar for opplæring.​