Tid:
19 august 2021 14:30 - 16:00
Sted:
Arendal
Adresse:
Clarion hotel Arendal, Tyholmen, sal B

I 2020 fikk arbeidsgivere i private og offentlige virksomheter en styrket plikt til å arbeide med likestilling og ikke-diskriminering knyttet til kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering mv. Samme år rammet koronapandemien samfunnet og arbeidslivet.

Bufdir samler ulike erfaringer fra arbeidslivet for å ta temperaturen på muligheter og utfordringer for likestilling og mangfold i arbeidslivet framover. Under arrangementet får du mer informasjon om pliktene, og høre ulike perspektiver og erfaringer fra arbeid med likestilling, inkludering og mangfold.


Medvirkende:

  • Mari Trommald, direktør i Bufdir
  • Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud
  • Julie Lødrup. Førstesekretær i LO
  • Nina Melsom, Direktør Arbeidsliv og forhandlinger NHO
  • Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan Norge
  • Olav Amund Myklebust, teamleder for fagpersonell geologi, geoteknikk, tunnel og elektro v/ Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Pablo Barrera Lopez, visedirektør Yara
  • Mathias Holst, rådgiver i Rosa Kompetanse arbeidsliv, Foreningen Fri
  • Trine Synøve Lie Larsen, kommunikasjonsdirektør i Bufdir

Arrangementet er rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor, arbeidsgivere, beslutningstakere og organisasjoner. Alle som er interessert i spørsmål om likestilling, mangfold, trakassering og diskriminering er velkomne.

Arrangementet har begrenset plass på grunn av smittevernsregler og blir derfor streamet på Bufdirs Facebook-sider. 

For mer informasjon om arrangementet, ta kontakt med:
Maren Anna Lervik, fagdirektør i Bufdir.