Akuttkonferansen 2017

5. og 6. desember arrangerte Bufdir i samarbeid med Politidirektoratet Nasjonal akuttkonferanse. Konferansen hadde som mål å skape en arena for å diskutere samhandling og samarbeid mellom barneverntjenester, barnevernvakter og politi. Vi ønsker å legge til rette for god praksis i barnevernfaglig akuttarbeid og et godt samarbeid i akutte situasjoner.