Tid:
30 november 2017 09:30 - 15:30
Sted:
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo
Adresse:
Holbergsgt. 30

Bufdir og KS inviterer til inspirasjonskonferanse om universell utforming i Oslo 30. november. Målet med konferansen er å vise gode og inspirerende eksempel på universell utforming i Norge og Norden.

Konferansen er todelt – før lunsj vil det være nordisk fokus, med presentasjon av prisvinnende og anerkjente prosjekter fra de nordiske landene. Etter lunsj blir det presentasjon av noen utvalgte prosjekter og aktiviteter i norske kommuner og fylkeskommuner.

Målgruppa for konferansen er kommuner og fylker, samt sektormyndigheter og andre som er interessert i hvordan en kan arbeide med universell utforming.

Program: (kan bli endret)

09.00 - 09.30: Registrering – kaffe og snacks       

09.30 – 10.00: Åpning av konferansen

Velkommen og praktisk info ved konferansier seksjonsleder  Åse Kari  Haugeto fra Deltasenteret i Barne, Ungdoms og familiedirektoratet.

Åpning ved Mari Trommald -  direktør i Barne-ungdoms og familiedirektoratet

10.00 - 12.00: Nordiske perspektiver

Et Skellefteå for alle – delaktighetssamordner Alexandra Sundberg (SE)
Skellefteå kommune arbeider med tilgjengelighet på alle arenaer, noe som kommer godt frem i kommunens funksjonshinderpolitiske strategi – et Skellefteå for alle. Et viktig element i arbeidet er å få brukerorganisasjoner og politikere til å arbeide mot samme mål, og å tenke tilgjengelighet ved starten av prosjekter.

Tilgjengeliggjøring av kulturarv i Viborg kommune – prosjektleder Jørgen Tryk Hansen (DK)
Viborg kommuneer medlem i det europeiske nettverket for tilgjengelige historiske byer. Viborg er en av de eldste byene i Danmark, og har arbeidet aktivt for å gjøre bygg og offentlige områder tilgjengelig for alle, gjennom nye og spennende løsninger som ikke bryter med kulturelle verdier.

Mimisbrunnr : Turområder for alle - Espen Finstad, Oppland fylkeskommune (NO)
Mimisbrunnr nasjonalpark i Jotunheimen vant den internasjonale Design for all prisen for 2017 for sitt arbeid med å gjøre parken tilgjengelig for alle. Prosjektet deres viste at tilgjengelighet og universell utforming ikke handler om å være en sterk region med store midler, men at gode intensjoner, kreativitet og sterke verdier er kan være vel så viktig.

Helsinki for alle – Kalle Konkkola, Threshold Association (FI)
Helsinki har arbeidet målrettet for å gjøre byen tilgjengelig for alle. Hovedmålet i tilgjengelighetsarbeidet er å skape en by der alle kan leve uavhengig av alder og funksjonsevne. I dette innlegget vil vi høre mer om brukerperspektivet i tilgjengelighetsarbeid

Lansering av bransjeorganisasjonen IAAP Norden – Andreas Cederbom, Funka
IAAP er en internasjonal bransjeorganisasjon for kvalitet innen tilgjengelighet og universell utforming. Organisasjonen har eksistert i USA i mange år, og nå vil det første lokalkontoret i Norden åpnes.

12.00 – 13.00: Lunsj – meld ifra om allergier          

13.00 - 14.25: Lokale perspektiver

Smakebiter fra kommuner og fylkeskommuner sitt arbeid i 2017. Her får dere vite mer om hvordan noen kommuner og fylkeskommuner har arbeidet med universell utforming.

Totalentreprise – en trussel mot god uu- utvikling? – Stig Wathne, Stavanger kommune

Universell utforming i sentrum av skoleprosjektering – Emilia Agnæss, Kongsvinger kommune

Felles innsats for universell utforming i Trøndelag – Kyrre Kvistad, Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Avleggere av KS-nettverket i Rogaland – Linda Nilsen Ask, Rogaland fylkeskommune

En innovativ tilnærming til universell utforming - Tone Fostervold og Siri Koch-Larsen, Oslo kommune

14.25 - 15.20: Nasjonale prosjekter

Umulig utforming? Kommunenes arbeid med universell utforming – Katrine Røren, Barne-, Ungdoms og familiedirektoratet
Bufdir og NKF har gjennomført en undersøkelse om hvordan arbeid med universell utforming organiseres i kommunene, tilgjengelighet i kommunale boliger og skoler, og bruk av kartleggingsverktøy. Her vil du få vite meir om tilstanden.

Lansering: Gode uterom som stimulerer til sosial og fysisk aktivitet – Karen-Anne Nohr, Universell utforming AS
Lansering av et idehefte fra Universell Utforming AS. Formålet med ideheftet er gjennom eksempler å inspirere til valg av gode og inkluderende løsninger som inviterer til felles opplevelser og aktivitet for alle aldersgrupper. Gode uterom som stimulerer til sosial og fysisk aktivitet har positiv effekt på både psykisk og fysisk helse. Ideheftet er finansiert med støtte fra Husbanken.

Lansering: Et brukergrensesnitt tilgjengelig for kommunene - Kathrin Bøgelsack og Sven Michaelis, Kartverket
Kartverket har utviklet et brukergrensesnitt som lar sluttbrukere trekke ut kartlegginger fra deres database. Dette vil gjøre det mulig å bruke registreringene til arealplanlegging, enklere finne mangler, og integrere universell utforming i planprosessen.

15.20 – 15.30: Avslutning

v/ Christian Hellevang, KS

Påmelding:

http://ks.event123.no/Erfaringskonferanseomuniversellutforming1/hjem.cfm

Påmeldingsfrist: 15. november. Konferansen er gratis.

Kontaktperson: 

Torunn Berg

Tlf.: 466 18 039
E-post: torunn.berg@bufdir.no 

Publisert 12. oktober 2017.
Oppdatert 02. november 2017.