Tid:
28 oktober 2019 10.30 - 29 oktober 2019 15.00
Sted:
Quality Hotel 33, Oslo
Adresse:
Østre Aker vei 33, 0581 Oslo

Er du valgt inn i ungdomsrådet? Jobber med ungdom? Tar du beslutninger som påvirker deres liv?

Da må du holde av datoen for årets ungdomskonferanse!

Ungdommer ved trikkestopp

Regjeringen ønsker at de unge skal tas på alvor og deres synspunkter bli tillagt vekt. De unge bor i kommune-Norge. Det er fra 2019 innført lovpålagt ungdomsråd i alle kommuner. Lokalmiljøet er derfor den viktigste arenaen for medvirkning og gode oppvekstsvilkår for ungdom.

Det er grunnleggende viktig at alle barn og unge, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsnivå og bakgrunn gis mulighet til å delta i samfunnet og å påvirke samfunnsutviklingen.

Årets ungdomskonferanse er en omprofilering av Barne-, og ungdomskonferansen som har vært arrangert siden 2003. Omprofileringen er gjort på bakgrunn av evaluering og tilbakemeldinger fra ungdomsorganisasjoner som har sittet i juryen, og kommune-, og fylkesansatte som har deltatt på konferansen. Ungdom selv skal ha større innflytelse og ansvar for tema, innhold, og utforming av konferansen.

I år arrangerer vi konferansen i samarbeid med Oslo kommune, bydel Grorud, som ble kåret til Årets barne- og ungdomskommune i 2017.

Program

Her er foreløpig program. (Det kan bli mindre endringer eller oppdateringer i programmet).

Tentativt program Ungdomskonferansen 2019 (002).pdf

Vi håper så mange som mulig setter av disse to dagene til årets viktigste konferanse for ungdom i Norge. Det er på bakgrunn Bufdir invitere deg til å delta og bidra til at den første ungdomskonferansen blir levende og engasjerende.

Her kan dere treffes, bli inspirert og bygge nettverk.

Påmelding

Påmeldingen er åpen fra 15. august.

Spørsmål?

Ta kontakt med Trine-Lise Hoffmann i Bufdir.