Tid:
16 august 2017 15:00 - 17:00
Sted:
Clarion Hotel Tyholmen, Arendal

Hvert år siden begynnelsen av 2000-tallet har det blitt flere fattige barn i Norge. Nå vokser hvert tiende barn opp i familier med dårlig råd. Gjør det noe at forskjellene øker? Konkusjonen fra «Oppvekstrapporten 2017» utgitt av Bufdir er at ja - det gjør noe. Økt ulikhet gir økte sosiale forskjeller for barn og påvirker deres levekår og utvikling negativt.

Barn som lever i vedvarende fattigdom kan få dårligere helse, dårligere samspill med egen familie og færre muligheter til utdanning og arbeid. Mange opplever i korthet en «mulighetsfattigdom». Oppvekstrapporten 2017 beskriver hvordan fattigdom kan gå i arv og hvordan sosial mobilitet fungerer i Norge.

Se debatten

I Oppvekstsofaen debatterer:

  • Christine Meyer (SSB)
  • Kalle Moene (UiO)
  • Jørn Ljunggren (ISF)
  • Mina Adampour (spaltist)
  • Ivar Frønes (UiO)
  • Kjell Salvanes (NHH)
  • Mari Trommald (Bufdir)
Publisert 27. juni 2017.
Oppdatert 15. august 2017.