Tid:
07 juni 2018 09:00 - 15:45
Sted:
Radisson Blu Airport Hotel
Adresse:
Oslo lufthavn Gardermoen

Bufdir inviterer til TryggEst oppstartskonferanse 7. juni.

Påmelding

Meld deg på konferansen. Påmeldingsfrist: 30. mai 2018

Konferansen er gratis og åpen for alle.

Program

09:00 Registrering og kaffe

10:00 Åpning

Meg Og Min Gitar – Kunstnerisk innslag ved Runar Michel Hofmo

Åpning ved Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

De risikoutsatte. Hvem er de? – John-Ingvard Kristiansen, seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Når vi våger å se – Kenneth Hætta, journalist og mottaker av Fritt Ords Pris 2018

11:15 – 11:30 Pause

Hva ønsker vi med TryggEst?

– Aina Borch, ordfører i Porsanger kommune og Christina Korslund, fagkonsulent og prosjektkoordinator i Porsanger kommune

– Anne Bramo, politiker og styreleder på krisesenteret  i Moss og Grete Mørch, daglig leder på Krisesenteret i Moss

Adult Safeguarding: The English Journey – Dr. Adi Cooper OBE

SMS-råd fra salen

Meg Og Min Gitar – Kunstnerisk innslag ved Runar Michel Hofmo

13:00 – 14:00 Lunsj

Hva betyr TryggEst for våre medlemmer?

– Heidi Hansen, medarbeider med brukererfaring i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

– Hege Helene Bakke, seniorrådgiver i Rådet for psykisk helse

Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshememdes fellesorganisasjon

TryggEst fra samarbeidene direktorat

– Harald Bøhler, seksjonsleder i Politidirektoratet

– Inger Huseby, seniorrådgiver i Helsedirektoratet

Presentasjon av gode råd fra salen

Avslutning ved Tom Erlend Skaug, statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet

15:45 Avslutning

Publisert 14. mai 2018.
Oppdatert 14. mai 2018.