Tid:
06 november 2017 11:00 - 07 november 2017 15:00
Sted:
Tønsberg
Adresse:
Vestfold fylkeskommune, Fylkeshuset, Svend Foyns gate 9
Kursdager:

Lunsj-til-lunsj-møte

Neste nettverkssamling blir i Tønsberg. Samlingen arrangeres i samarbeid med Vestfold fylkeskommune. Det blir blant annet befaring av nye Holmestrand stasjon, innlegg fra Vestfold Kollektivtrafikk om universell utforming og innlegg fra FFO om ombordstigningsutfordringer og løsninger som er valgt i utlandet.


Programmet er under utarbeidelse og legges ut så snart det er ferdig. Nettverket er åpent for alle interesserte. Vi håper å se igjen mange deltakere fra tidligere samlinger samtidig som vi ønsker nye deltakere velkommen.

Påmelding

Meld deg på nettverkssamlingen senest 16. oktober 

Anders Eriksen
Anders Eriksen
Seniorrådgiver

Tlf: 46619812
Publisert 29. august 2017.
Oppdatert 29. august 2017.