Tid:
28 april 2017 12:00 - 15:00
Sted:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Adresse:
Stensberggata 27, 0170 Oslo

Rapporten «Vern av risikoutsatte voksne» lanseres i auditoriet i Stensberggaten 27 fredag 28. april kl. 12-15. Det blir også en markering av oppstart av arbeidet med prosjekt TryggEst.

Lansering

Undersøkelsen og rapporten «Vern av risikoutsatte voksne» er gjennomført av NOVA på oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Rapporten ser både på hvilke systemer kommunene har i arbeidet mot vold og overgrep mot risikoutsatte voksne, og hvilket materiell kommunene bruker i dette arbeidet.

Rapporten evaluerer også implementering og erfaringer med bruk av «Retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming». Hvor mange kommuner som har tatt retningslinjene i bruk og hvilke erfaringer kommunene har med dem, er noen av problemstillingene.

Forskerne bak rapporten vil legge fram resultatene og det vil bli anledning til å kommentere funnene.

Markering

På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet arbeider Bufdir med å forberede en pilot for videreutvikling av TryggEst i pilotkommuner. TryggEst er et forslag til en ny og helhetlig modell for håndtering av vold og overgrep mot særlig sårbare voksne. Et «voksenvern» for personer som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Det vil bli gitt informasjon om modellen.

Program

  • Velkommen, ved Bjørn Lescher-Nuland, avdelingsdirektør (fung.) i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
  • Presentasjon av rapporten Vern av risikoutsatte voksne, ved Camilla Vislie, forskningsassistent ved NOVA

  • Innspill til rapporten, ved Hege Helene Bakke, seniorrådgiver i Rådet for psykisk helse

  • Markering av oppstart av TryggEst, ved statssekretær Kai-Morten Terning, Barne- og likestillingsdepartementet
  • Presentasjon av TryggEst, ved John-Ingvard Kristiansen, seniorrådgiver i Barne-. ungdoms- og familiedirektoratet
  • Innspill til Tryggest, ved Anne Liv Engbråten, leder av Fagnettverk region nord: rettssikkerhet for utviklingshemmede ved lovbrudd
  • Innspill til TryggEst, ved Fredrik Skoglunn, politiinspektør i Politidirektoratet

Det vil være mulig å stille spørsmål og komme med innspill fra salen.

Påmelding

Meld deg på arrangementet >>

Påmeldingsfrist: torsdag 27. april kl 12:00.

Publisert 12. april 2017.
Oppdatert 24. april 2017.