Tid:
20 januar 2017 09:30 - 11:30
Sted:
Holberg terrasse, Auditorium 1 (1. etg)
Adresse:
Stensberggata 27

Velkommen til lansering av kjonnslikestilling.no.

Arrangementet markerer lanseringen av tall og statistikk om kjønnslikestilling på bufdir.no.

Kjonnslikestilling.no gir en samlet oversikt over statistikk og kunnskap om kjønnslikestilling i dagens Norge.

Innledere

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, Barne- og likestillingsdepartementet

Direktør Mari Trommald, Bufdir

Representanter fra Helsedirektoratet/Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet

Program

Se program for arrangementet. 

Påmelding

Meld deg på lanseringen av kjonnslikestilling.no

Påmeldingsfrist: onsdag 18. januar 2017.

Spørsmål?

Kontakt Anna Karoline Harnæs Foss, tlf. 466 16 712

Publisert 21. desember 2016.
Oppdatert 13. januar 2017.