Tid:
11 juni 2018 11:15 - 15:00
Sted:
Scandic Edderkoppen, Oslo

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet arrangerer en konferanse om kommunenes arbeid mot vold i nære relasjoner. Temaene vil være: Hva er et helhetlig krisesentertilbud? Hva er god oppfølging av barn på krisesenter?

Vi får høre innlegg fra blant andre:

  • Carolina Øverlien, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
  • Wanja Sæther, leder ved krisesenteret i Salten
  • Tove Bruusgaard, leder av voldsseksjonen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

På konferansen lanseres også:

  • fagveileder for kommunenes krisesentertilbud 
  • nye tall og trender for krisesentertilbudet

Programmet starter kl. 12.00, lunsj fra 11.15. Fullstendig program kommer.

Påmelding

Gå til påmelding i Easyfact. Påmeldingsfrist: 4. juni.

Publisert 19. april 2018.
Oppdatert 27. april 2018.