Tid:
25 april 2019 09.00 - 15.00
Sted:
Scandic Solli, Oslo

Regjeringen arbeider med en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion. I den forbindelse inviterer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til en innspillskonfenferanse der vi sammen belyser status på feltet, gode grep for å hindre rasisme og diskriminering på ulike samfunnsområder og hvordan vi kan få til et åpent og inkluderende samfunn med like muligheter til alle.

Påmelding

Det har vært stor interesse for konferansen og den er nå fulltegnet. Gi beskjed til Karen-Sofie Pettersen om du ønsker å stå på venteliste.

Om du er påmeldt og ser at du ikke kan delta er det fint om du kan gi en tilbakemelding om dette, slik at vi kan gi plassen til noen andre.

Plenumsdelen av konferansen vil bli streamet.

Program

Konferansier: Asta Busingye Lydersen

08:00 Registrering

09:00 Velkommen:

 • Opptakt - Ungdommen nå til daX, ved Rahel Beraki og Miriam Haile, Agenda X  
 • Velkommen, ved Mari Trommald, direktør Bufdir
 • Innledning, ved Frida Blomgren, Statssekretær i Kulturdepartementet

09:25 Plenumsdelen (med pause):

 • Mangfold i Norge, Ved Jon Rogstad, forskningsleder Fafo
 • Rasisme, ved Alexa Døving, forsker ved HL-senteret
 • Diskriminering og religion, ved Senaid Kobilicia, Muslimsk dialognettverk
 • Sivilsamfunnets rapport til CERD, ved Mari Linløkken, Antirasistisk senter
 • Hets og diskriminering mot urfolk, ved Mikkel Berg-Nordli (10 min)
 • Gode grep i arbeidet mot rasisme og diskriminering – Eksempel Menneskebiblioteket, ved Nour Al Houd, Norsk folkehjelp

11:10 Lunsj

12:00 Gruppearbeid I:

 • Diskriminering i arbeidslivet
 • Likeverdige tjenester (eksempel helse, omsorg og NAV)
 • Oppvekst og utdanning
 • Religion – muslimfientdlighet og antisemittisme
 • Politisk deltakelse og representasjon

13:15 Pause:

13:30 Gruppearbeid II:

 • Diskriminering i boligmarkedet
 • Politi og rettsvesen
 • Utelivsdiskriminering
 • Media, sosiale medier og den offentlige debatten

14:45-15:00: Avslutning og veien videre