Tid:
25 april 2019 09:00 - 24 april 2019 15:00
Sted:
Scandic Solli, Oslo

Regjeringen arbeider med en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion. I den forbindelse inviterer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til en innspillskonfenferanse der vi sammen belyser status på feltet, gode grep for å hindre rasisme og diskriminering på ulike samfunnsområder og hvordan vi kan få til et åpent og inkluderende samfunn med like muligheter til alle.

Påmelding og program

Program og lenke til påmelding vil legges ut om kort tid.

  • Påmeldingsfrist: 11. april 2019.
  • Konferansen er gratis.