Tid:
14 desember 2017 08:30 - 10:00
Sted:
Litteraturhuset, Oslo

Hvordan er tilstanden i barnevernet i Norge?

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) inviterer til frokostseminar om status i barnevernet. Vi lanserer kommunemonitor på barnevernsområdet - en ny nettressurs med indikatorer som viser situasjonen i kommunene. Her kan du se utvikling over tid og sammenligne barneverntjenester, også på interkommunalt nivå.

Program

  • 08:00 - Frokost serveres
  • 08:30 - Velkommen
  • 08:35 - Åpning av seminaret, ved statsråd Solveig Horne
  • 08:45 - Status i barnevernet, ved Bufdirs direktør Mari Trommald
  • 09:05 - Introduksjon til kommunemonitor for barnevernet, ved Bufdir
  • 09:25 - Nytten av kommunemonitoren, ved Valgerd Svarstad Haugland (fylkesmann i Oslo og Akershus) og May-Britt Nordli (rådmann i Jevnaker kommune)
  • 09:45 - Spørsmål fra salen
  • 09:55 - Avsluttende ord fra Bufdir

Påmelding

Meld deg på frokostseminaret. 

Påmeldingsfrist: 11. desember. Det er et begrenset antall plasser.

Seminaret blir streamet på bufdir.no.

Publisert 24. november 2017.
Oppdatert 30. november 2017.