Tid:
07 desember 2018 09:00 - 15:15
Sted:
Sentralen i Oslo, Marmorsalen
Adresse:
Øvre Slottsgate 3

Det er mange foreldreprogrammer som benyttes i Norge, men hva vet vi egentlig om effekten? Og hvilke programmer passer til hvilke foreldre?

Spisskompetansemiljøet for forebyggende foreldrestøtte (SKM) inviterer til en fagdag som vil gi kunnskapsstatus på noen av de mest anvendte foreldreprogrammene i Norge: ICDP, COS-P, TIBIR, PMTO, DUÅ og TIK.

Som deltaker vil du få en rask oversikt over programmene og hvem som er i målgruppen for det enkelte. Dagen avrundes med en paneldebatt der representantene for de ulike programmene samles. Det vil også være rom for spørsmål fra salen.

Dagen er åpen for alle som jobber med foreldreveiledningsprogrammer eller som leder tjenestene som tilbyr disse. Det kan være familievernet, helsestasjonen, PPT, barnevernstjenesten, BUP og kommunepsykologer.

Påmelding

Fagdagen er fullbooket, men på grunn av stor pågang sender vi hele dagen live på familievernets Facebook-side. Følg oss der!

Program

09.00 Velkommen

  • Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland

09.15 Introduksjon av dagen

  • Annette Johannessen, fagspesialist i SKM forebyggende foreldrestøtte

09.30 ICDP

  • Ragnhild Risholm, SKM forebyggende foreldrestøtte

10.00 Pause

10.15 COS-P

  • Stig Torsteinson, Tilknytningspsykologene
  • Ida Brandtzæg, Tilknytningspsykologene

10.45 Tuning Into Kids

  • Evalill Bølstad Karevold, Universitetet i Oslo

11.15 De Utrolige Årene

  • Siri Gammelsæter, NTNU

12.00 Lunsj

13.00 TIBIR/PMTO

  • Sissel Torsvik, NUBU

13.50 Blir vi klokere? / Oppsummering

  • Silje Bjørnstad, psykolog 

14.20 Pause

14.30 – 15.15 - Paneldebatt med alle deltagere fra dagen

  • Debattleder Silje Bjørnstad

 

Publisert 24. april 2018.
Oppdatert 03. desember 2018.