Tid:
04 juni 2018 09:00 - 05 juni 2018 16:00
Sted:
Union Scene Drammen

Bufdir arrangerer, i samarbeid med Buskerud fylkeskommune, ny samling i Nasjonalt nettverk - universell utforming i regional og lokal kollektivtransport 2015-2019.

Samlingen er felles med KS kommunenettverk for universell utforming. Vi ønsker med denne samlingen å legge til rette for gjensidig informasjonsutveksling og for å knytte kontakter på tvers av nettverkene.

Foreløpig program:

4. juni            

09.00 Frivillig befaring        

11.00 Lunsj   

12.00 Velkommen - Åpning

12.30 Plenumssesjon

  • Lokale eksempler      
  • Nasjonale undersøkelser
  • Bruk av kollektivtransport i befolkningen og blant personer med nedsatt funksjonsevne v/Sentio Research Norge v/Sentio Research Norge
  • Kollektivtransport og psykiske funksjonsnedsettelser v/TØI
  • Brukerinnlegg

15.00 Befaringer

17.00 Slutt

19.00 Felles middag

5. juni            

09.00 - 11.00  Nettverksarbeid

11.20 Todeling

  • KS internt nettverksarbeid
  • Kollektivtransport

13.00 Lunsj

14.00 Frivillig opplegg for fylkeskommunene

16.00 Slutt

Overnatting: 

Vi har reservert noen hotellrom på Comfort Hotel Union Brygge og på Scandic Ambassadør Drammen, men den enkelte må selv bestille hotellrom og dekke utgifter til overnatting. 

Comfort Hotel Union Brygge: Oppgi referanse 1115GR007055 når du bestiller et av de reserverte rommene. Rom kan bestilles per telefon: 32 21 70 00 eller e-post: co.unionbrygge@choice.no. Hotellet trenger fullstendig navn, telefonnummer, e-post og kortnummer med utløpsdato for garanti.

Scandic Ambassadeur Drammen: Bookingkode 46458207 oppgis ved bestilling av rom. Telefon: 31 01 21 00.

 

Påmelding:

Du kan melde deg på nettverkssamlingen her. Frist for påmelding: fredag 11. mai.

 

Publisert 20. mars 2018.
Oppdatert 24. april 2018.