Familiearbeid og sikkerhetsarbeid i saker som omhandler tvangsekteskap og æresrelatert vold

Tid:
27 april 2017 09:00 - 16:30
Sted:
Oslo

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviterer til konferanse om familiearbeid og sikkerhetsarbeid i saker som omhandler tvangsekteskap og æresrelatert vold 27. april sentralt i Oslo.

Vi har gleden av å presentere vår hovedinnleder Farwha Nielsen. Farwhas metodikk, tverrkulturell konfliktmegling, anerkjenner den voldsutsattes relasjonsbehov. Metoden gir fagpersoner mulighet til å reflektere over hvordan de kan bidra til å løse alvorlige familiekonflikter og samtidig fremme den utsattes rett til likestilling og frigjøring. 

Andre foredragsholdere:

  • Psykologspesialist Pia Aursand fra Enerhaugen familievernkontor og politioverbetjent Hans-Petter Kielland ved Oslo politidistrikt vil presentere sitt samarbeidsprosjekt i saker som omhandler æresrelatert vold
  • Lene Wold, forfatter av boken «Ære være mine døtre», vil snakke om gjerningspersonens perspektiver og sine refleksjoner omkring tradisjoner og lovverk som hun mener kan utfordres og forandres
  • Psykolog Yalila Castro fra Alternativ til Vold vil presentere sitt arbeid med vold og foreldreskap i et kultur- og minoritetsperspektiv.
  • Lars Otto Justad fra Konfliktrådet i Buskerud vil presentere erfaringer fra konfliktrådets arbeid og rolle på feltet
  • Røde Kors – telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse vil presentere sine erfaringer med familiearbeid
  • Forsker Marte Taylor Bye fra Senter for kunnskap og likestilling vil presentere studien «Sikkerhetsarbeid og familiearbeid for unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold»
  • Sosiolog og forsker Anja Bredal vil bidra med en oppsummerende analyse

Se fullstendig program >>

Påmelding

Konferansen er nå fulltegnet. Påmeldingsfristen var 5. april.

Spørsmål?

Kontakt Elisabeth Grøtteland, tlf. 951 41 442 eller Monica Korsbrekke, tlf. 466 17 383. 

Publisert 28. mars 2017.
Oppdatert 26. april 2017.