Tid:
27 september 2018 09:30 - 28 september 2018 15:30
Sted:
Oslo Kongressenter
Adresse:
Youngs gate 11, Oslo

Stortinget har vedtatt barnevernsreformen som framover gir kommunene større ansvar for barnevernet. Hva betyr dette for deg, barnevernet og din kommune?

Målgruppe for konferansen er ledere og ansatte på kommunalt og statlig nivå med ansvar for å gjennomføre barnevernsreformen.

  • Første dag av konferansen vil belyse reformen fra ulike sider og omhandle ansvarsforhold, lederrollen og endringsledelse. Hvordan skape gode profesjonelle fellesskap, og få endringer til å oppleves givende og meningsfullt for medarbeidere? 
  • Andre dag vil fokusere på samhandling, medvirkning, og omhandle ny kunnskap og praktiske verktøy som skal understøtte de endringer som skal skje, blant annet anskaffelser som styringsvirkemiddel, kompetansestrategien for det kommunale barnevernet, kommunemonitor mv.
  • Foredragsholdere vil være fagfolk, ledere og forskere med fersk kunnskap fra området.

Påmelding

Sikre deg plass på årets viktigste barnevernskonferanse 27. og 28. september i Oslo Kongressenter! 

Mer informasjon og påmelding

Deltakeravgift

  • Deltakelse 27. og 28. september 2018, kr. 1500,-
  • Deltakelse kun en dag, kr 1000,-
  • Hver enkelt bestiller reise og overnatting selv. Middag må bekostes av deltakerne selv. Det er mulig å søke om å få refundert deler av reiseutgiftene. Frist: 1. oktober 2018. Søknad sendes til: post@bufdir.no. De tre nordligste fylkene vil bli prioritert.

Har du spørsmål? Kontakt Line Orderud Øian, seniorrådgiver, 46619099

Program

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Torsdag

Tema

09.30-10.00

Kaffe og registrering

10.00-10.20

Åpning av konferansen – regjeringens ambisjoner for barnevernsreformen – Ved Bufdir

10.20-11.00

Hva innebærer barnevernsreformen - nye forventninger og muligheter for et godt barnevern – Ved brukerrådet for barnevern

11.00-11.30

Forventninger til kommunene og barnevernet om å ta barn, ungdom og foreldre på alvor

11.30-12.00

 Barnevernsreformen fra et fylkesmanns perspektiv

12.00-13.00

Lunsj

13.00-14.00

Barnevernsreformen fra et kommuneperspektiv - erfaringer fra arbeid med endringsledelse i kommunal barnevernstjeneste.

14.00-15.00

Digitalisering i barnevernet - presentasjon av Digibarnevern og kvalitetssystem

14.30-15.00

Pause

15.00-17.00

Kunnskapsbasert ledelse i lys av barnevernsreformen – ulike innledninger om strategisk kompetanseledelse og endringsledelse

17.00-19.30

Fritid

19.30

Middag

 

Fredag

Tema

09.00-09.50

Samhandling om utsatte barn, unge og deres familier – innledere

09.50-10.00

Pause

10.00-10.50

Parallelle sesjoner med tema som belyser hvordan vi kan skape kultur for medvirkning

10.50-11.00

Pause

11.00-12.00

Parallelle sesjoner som går mer i dybden på temaene ledelse, samhandling og barnevernets omdømme

12.00-13.00

Lunsj

13.00-13.45

Parallelle sesjoner med presentasjoner av ulikt arbeid som Bufdir har igangsatt de senere år på barnevernsområdet

13.45-14.00

Pause

14.00-14.30

Inspirasjonstimen

14.30-15.15

Offentlige anskaffelser som virkemiddel til å realisere politiske målsettinger.  

Om anbudspraksis som involverer barn, ungdom og foreldres stemmer.

15.15-15.30

Avslutning

 

Publisert 24. april 2018.
Oppdatert 04. mai 2018.